درباره ما

داروخانه دکتر احسانی

داروخانه دکتر احسانی در سال 1376 در شهرستان نهاوند توسط دکتر رضا احسانی فارغ التحصیل دانشکده  داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز جهت ارائه خدمات دارویی تاسیس گردید. در راستای این ارائه خدمات با توجه به گسترش ویروس کرونا در جهان به نظر رسید که عرضه انواع خدمات نظیر مکملهای غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی بدون حضور مردم در داروخانه و با یک سفارش اینترنتی ضروری باشد.
در این مجموعه سعی شده است موارد مورد نیاز و قابل ارائه یا قیمت مناسب و در حداقل زمان از طریق پست جهت خارج از شهرستان و از طریق پیک جهت داخل شهرستان بدست متقاضیان برسد.

مسئول فنی  :  دکتر رضا احسانی